Hoe teken je lorenzcurve

Hoe teken je lorenzcurve

Hoe teken je een Lorenzcurve?

Een Lorenzcurve is een grafiek die wordt gebruikt om de verdeling van inkomen of rijkdom in een bepaalde populatie te visualiseren. Het is een waardevol hulpmiddel om te begrijpen hoe inkomen of rijkdom binnen een gemeenschap wordt verdeeld. Om deze grafiek te kunnen tekenen, is er een aantal stappen nodig. In dit artikel worden de stappen beschreven om een Lorenzcurve te tekenen. Bovendien wordt er ook ingegaan op andere concepten die verwant zijn aan de Lorenzcurve.

Bepaal de verdeling van inkomen of rijkdom

De eerste stap bij het tekenen van een Lorenzcurve is het bepalen van de verdeling van inkomen of rijkdom. Deze informatie kan worden verkregen door de cijfers over de verdeling van inkomen of rijkdom in de beoogde populatie te verzamelen. De verdeling kan worden bepaald door het gebruik van gegevens over huishoudens zoals het aantal huishoudens, hun inkomensniveau, hun vermogen, etc. Zodra de verdeling is bepaald, kunnen de gegevens worden gebruikt om een Lorenzcurve te tekenen.

Bepaal de cumulatieve verdeling

De volgende stap is het bepalen van de cumulatieve verdeling. De cumulatieve verdeling wordt bepaald door het gewicht van elk inkomensniveau te bepalen. Als bijvoorbeeld het inkomen van de onderste 10% van de bevolking 10% van het totale inkomen is, dan is de cumulatieve verdeling 10%. Dit cijfer wordt vervolgens gebruikt om de Lorenzcurve te tekenen.

Bepaal de proportionele verdeling

De proportionele verdeling van inkomens in een gemeenschap wordt bepaald door de verhouding tussen cumulatieve verdelingen. Als bijvoorbeeld de cumulatieve verdeling van de onderste 10% 10% is, terwijl de cumulatieve verdeling van de bovenste 10% 90% is, dan is de proportionele verdeling 90%. De proportionele verdeling wordt vervolgens gebruikt om de Lorenzcurve te tekenen.

Bepaal de Lorenzcurve

De Lorenzcurve wordt bepaald door de cumulatieve en proportionele verdelingen te combineren. De Lorenzcurve wordt getekend door punten te verbinden die overeenkomen met de cumulatieve en proportionele verdelingen. Deze punten worden vervolgens verbonden om een lijn te vormen. De lijn die wordt gevormd is de Lorenzcurve.

Gini-coëfficient

De Gini-coëfficient is een meetinstrument dat wordt gebruikt om de mate van ongelijkheid in inkomen of rijkdom te meten. Deze coëfficient wordt bepaald door verschillende punten te verbinden die overeenkomen met de cumulatieve en proportionele verdelingen. De Gini-coëfficient is een waardevol hulpmiddel om de mate van ongelijkheid in een gemeenschap te visualiseren.

Samenvatting

Een Lorenzcurve is een waardevol hulpmiddel om de verdeling van inkomen of rijkdom in een bepaalde populatie te visualiseren. Het tekenen van de Lorenzcurve bestaat uit het bepalen van de verdeling, cumulatieve verdeling, proportionele verdeling en het tekenen van de lijn. Bovendien is er ook een meetinstrument, de Gini-coëfficient, die wordt gebruikt om de mate van ongelijkheid in een gemeenschap te meten. Om deze grafiek te kunnen tekenen, is er dus een aantal stappen nodig. Hiermee is het mogelijk om de verdeling van inkomen of rijkdom in een bepaalde populatie te visualiseren. Bovendien is het ook mogelijk om de mate van ongelijkheid te meten.Hoe teken je lorenzcurve